Notifications
Notifications
Quick tech specs
 • NSH
 • 3000 hour(s)
 • WXU30
 • WXU700
 • XU105
 • XU111
 • XU116
 • 275 Watt
 • for Sanyo PLC-WU3800
 • WXU3ST
 • XU101
 • XU106
 • XU115
View All

Know your gear

BTI - Projector lamp - NSH - 275 Watt - 3000 hour(s) - for EIKI LC-WB40, EIKI LC-WB40N, EIKI LC-WB42N, EIKI LC-XB41, EIKI LC-XB41N, EIKI LC-XB42, EIKI LC-XB42N, EIKI LC-XB43, SANYO 6103339740, SANYO 6103379937, SANYO ET-SLMP111, SANYO PLC-WU3800, SANYO PLC-WXU30, SANYO PLC-WXU30A, SANYO PLC-WXU3ST, SANYO PLC-WXU700, SANYO PLC-WXU700A, SANYO PLC-XE50, SANYO PLC-XK450, SANYO PLC-XK460, SANYO PLC-XL50, SANYO PLC-XL51, SANYO PLC-XL51A, SANYO PLC-XU101, SANYO PLC-XU105, SANYO PLC-XU106, SANYO PLC-XU111, SANYO PLC-XU115, SANYO PLC-XU116, SANYO POA-LMP121
Availability: Item Backordered

Enhance your hardware

Add Warranty

Better Together

Current Item
BTI projector lamp

This Item: BTI projector lamp

$151.99

Total Price: